Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
  • slide1
WYCIĄG z IOL-NEF-01 INSTRUKCJI POBIERANIA I TRANSPORTOWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ W LABORATORIUM SPECJALISTYCZNYM KATEDRY I KLINIKI NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ 
Pełna treść instrukcji dostępna jest w Laboratorium


POBRANIE KRWI

WYMAGANY MATERIAŁ
Przeciwciała anty-HLA – Surowica (aktywator krzepnięcia) – BD Vacutainer, kolor czerwony – 5 ml
Przeciwciała anty-PLA2R – Surowica (aktywator krzepnięcia) – BD Vacutainer, kolor czerwony – 5 ml
Rozkład populacji limfocytów – Krew pełna (EDTA) – BD Vacutainer, kolor fioletowy – 2,7 ml
Całkowita aktywność hemolityczna dopełniacza CH50 – Surowica (aktywator krzepnięcia) – BD Vacutainer, kolor czerwony – 5 ml
Antygen wczesny CMV – Krew pełna (heparyna litowa) – BD Vacutainer, kolor zielony – 9 ml

W przypadku badań wykonywanych w Laboratorium spożycie posiłku nie powoduje zmiany oznaczanych parametrów, może jednak wpłynąć na wystąpienie lipemii zakłócającej przebieg badania. Jeżeli jest to możliwe zaleca się, by pacjent był na czczo (10-12 godzin od ostatniego posiłku) 
Na pobranie krwi do badań nie powinno zgłaszać się w okresie głodzenia lub przyjmowania obfitych posiłków
W przypadku pacjentów hemodializowanych pobranie przeprowadzać przed dializą, tj. przed podaniem środka przeciwzakrzepowego. 

UWAGA: Porównać dane pacjenta z danymi zawartymi w skierowaniu. Jeżeli ujawni się niezgodność należy przed pobraniem krwi skorygować dane. Sprawdzić poprawność zlecenia. 

Przygotować probówki wymagane dla pobrania materiału do badań wymienionych w zleceniu i podpisać je: imieniem, nazwiskiem, nr PESEL lub datą urodzenia. 
Pobrać krew na badania zgodnie z zalecaną przez CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute) kolejnością pobierania krwi do poszczególnych probówek: 
1. bez dodatków – probówki szklane/plastikowe: surowica
2. probówki plastikowe z żelem lub aktywatorami krzepnięcia: surowica
3. Heparyna: pełna krew
4. EDTA: pełna krew/osocze
5. inne specjalne dodatki

POBIERANIE MOCZU DO BADANIA

WYMAGANY MATERIAŁ
Morfologia erytrocytów – mocz poranny (bez dodatków) – 50ml

Mocz powinien być pobrany z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia, na czczo, po wypoczynku nocnym, przy zachowaniu dotychczasowej diety; u kobiet nie pobiera się moczu do badania w trakcie trwania miesiączki. 
Mocz należy dostarczyć do Laboratorium w jak najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 2 godziny od oddania moczu), jeżeli jest to niemożliwe, mocz należy przechowywać w lodówce (2-8 ° C) do czasu dostarczenia do Laboratorium. 

TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Materiał do badań laboratoryjnych jest transportowany i dostarczany do Laboratorium przez uprawnione osoby. W razie braku możliwości dostarczenia materiału z jednostki organizacyjnej Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej USK do Laboratorium, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie Laboratorium o oczekującym materiale (+71 7332520). 
Materiał powinien być dostarczony w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od pobrania.
Materiał transportowany jest w zamkniętych pojemnikach oznaczonych MATERIAŁ ZAKAŹNY, w temperaturze pokojowej w czytelnie opisanych probówkach, w statywach w pozycji pionowej. 
Jeżeli materiał stanowi odwirowana surowica w czasie dłuższym niż 2 godziny i krótszym niż 24 godzin od pobrania, należy ją transportować z zachowaniem warunku temperatury 2-10°C. Jeżeli czas od pobrania do dostarczenia surowicy wymagał jej zamrożenia, należy ją transportować w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie. 
Jeżeli dojdzie do kontaminacji pojemnika transportowego należy go zdezynfekować przy użyciu INICIDIN LIQUID SPRAY (lub równoważnym).